Overené čítanie pre všetkých, ktorí žijú aktívnym spôsobom života.

Údaje prevádzkovateľa

(Ďakujeme za podporu)

Kontaktné údaje

Firemné údaje

Mrkva s.r.o.
Karpatské námestie 10A
Bratislava – mestská časť Rača
831 06 Bratislava
IČO: 51 213 702
DIČ: 2120631293

Okresný súd Bratislava I
Odd.: Sro | Vložka č. 123924/B