UPOZORNENIE – DISCLAIMER

Všetky informácie ti poskytujeme s najlepším úmyslom – je na tebe, akým spôsobom ich vyhodnotíš a prijmeš.

Žiaden z autorov, ktorí publikujú na tomto webe, nemá patent na rozum. Mnohokrát sa navzájom nestotožňujeme ani s názorom toho druhého.

Nikto z nás netvrdí, že informácie, ktoré ti na tomto mieste ponúkame, sú tie jediné správne.

Tak, ako v iných sférach ľudského poznania, aj v oblasti zdravého životného štýlu (fitnes), existuje mnoho rôznych názorových prúdov, pohľadov, postupov, skúseností či dokonca protichodných vedeckých záverov.

Vždy kriticky premýšlaj o všetkom, čo sa na našom webe dozvieš. Nijakým spôsobom a za žiadnych okolností, sa nenechaj do ničoho (hoci z našej strany nechcene) vmanipulovať.

Neuverejňujeme dezinformácie. Celkovo (najmä však v zásadných, či objektivitu vyžadujúcich tvrdeniach) sa vyhýbame akýmkoľvek nepodloženým či dokonca pochybným zdrojom.

Odmietame zdroje, ktoré sa nedajú relevantným spôsobom overiť, prípadne nie sú odskúšané praxou.

Všetky informačné materiály, ktoré sme zverejnili, alebo v budúcnosti zverejníme na tomto webe (vrátane subjektívnych odporúčaní, hodnotení, recenzií, názorov, tréningových plánov) slúžia výlučne na všeobecné vzdelávanie a informačné účely. Nie sú určené ako náhrada za odborné poradenstvo, diagnostiku alebo tréning.

Uvedené materiály, týkajúce sa zdravia, posudzujeme naozaj veľmi citlivo. Tieto slúžia takisto výlučne na všeobecné informovanie o danej problematike. V žiadnom prípade nie sú určené ako náhrada za odborné lekárske poradenstvo, diagnostiku alebo liečbu.

Použitie informácií, ktoré získaš na našom webe, iným spôsobom ako na informatívne účely (či ich využitie v praxi), je na výhradnom rozhodnutí a riziku čitateľa – teba, prípadne ďalších zúčastnených osôb.

Autori jednotlivých informačných materiálov nepreberajú zodpovednosť za ďalšie nakladanie s ich obsahom a nikoho nenabádajú, aby podľa nich, bez vlastného uváženia a bez kvalifikovaného dozoru, konal.

Tvoj tím