Overené čítanie pre všetkých, ktorí žijú aktívnym spôsobom života.

„To najobsiahlejšie zo všetkých umení, umenie dobre žiť, sa naučíte viac v živote ako v knihách.“

Marcus Tullius Cicero

O nás…

(a prečo tu je tento blog)

Ku koreňom Fitnes znamená „k základom“ fitnes.

Ako pri väčšine vecí v živote, tak aj pri budovaní vlastného tela, existuje pre každého jeho individuálna cesta.

Samozrejme, sami sme vôbec nešli ideálnym chodníčkom. Ako väčšina ľudí sme robili tie isté začiatočnícke chyby štýlom pokus – omyl.

Nikto z nás netvrdí, že tento blog má „patent na rozum“ – úžasný systém, s ktorým sa ako s jediným dopracujete k požadovaným výsledkom.

Nič také neexistuje. Kto tvrdí opak, ten vám klame.

V tomto blogu vám ponúkame to najlepšie, s čím sme sa počas našich ciest „budovania tela“ stretli a osvojili si.

Je na každom človeku, aby si vybral a vyskúšal, čo je pre neho konkrétne to naj.

Každému sedí niečo iné.

Väčšina „učenlivejších“ ľudí napokon dospeje ku svojej vlastnej ceste.

Takej, ktorá bude vyhovovať ich fyzickým predpokladom, potrebám a cieľom.

A najmä, bude v súlade s jeho celkovou (občas krásnou a inokedy bolestivou) cestou životom.

Veľa zdaru!

 

P.S. Nezabudnite si prosím prečítať nás DISCLAIMER, aby ste vedeli, ako správne pristupovať k informáciám, ktoré vám na tomto blogu predkladáme.