Overené čítanie pre všetkých, ktorí žijú aktívnym spôsobom života.

Ochrana osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov spoločnosti Mrkva s.r.o.

(webová stránka kukorenom.sk)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

 

Prevádzkovateľ

 

Prevádzkovateľom sa rozumie obchodná spoločnosť Mrkva s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava – mestská časť Rača, 831 06 Bratislava, , IČO: 51 213 702, DIČ: 2120631293, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 123924/B (ďalej ako  „Mrkva s.r.o.“, alebo „prevádzkovateľ“).

 

Aké informácie o vás spracúvame a za akým účelom

 

Spracúvame o vás výlučne také informácie, ktoré nám sami poskytnete. Ak nám však poskytnete osobné údaje tretích osôb, je vašou zákonnou povinnosťou, aby ste dotyčné osoby o takejto skutočnosti bezodkladne informovali, a rovnako zaistili ich súhlas s týmito našimi „Podmienkami ochrany osobných údajov“.

Prevádzkovateľ, v žiadnom prípade, tieto vaše údaje nevyužije mimo rámca a účelu, za ktorého ste nám ich poskytli. To znamená, že v rámci emailového listu zo stránky kukorenom.sk, ani žiadnym iným spôsobom, nepoužijeme vaše osobné údajeť ohľadom (marketingových či reklamných) služieb, ktoré spoločnosť Mrkva s.r.o. štandardne poskytuje. Tieto vaše údaje rovnako neposkytneme žiadnej tretej strane.

Ak by však medzi nami, na základe akejkoľvek komunikácie prostredníctvom stánky kukorenom.sk či prostredníctvom jej komunikačných kanálov, nastal akýkoľvek zmluvný vzťah (vo vzťahu k službám prevádzkovateľa), naše spracúvanie vašich osobných údajov sa v tom prípade bude riadiť podľa Zásad spracúvania osobných údajov spoločnosti Mrkva s.r.o., pre webovú stránku mrkva.sk.

 

Newsletter

 

Za účelom zasielania upozornení na nové články na blogu kukorenom.sk a ďalších noviniek súvisiacich s témou životného štýlu fitnes, cvičenia a kondičných voľnočasových aktivít, uchovávame a spracovávame vašu emailovú adresu a meno, prípadne prezývku, ktorými Vás budeme oslovovať.

Právnym základom je váš jednoznačný súhlas so zasielaním týchto informácií, ako to vyplýva z čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia.

 

Ako dlho údaje uchovávame

 

Newsletter

 

Vaše údaje uchovávame po celú dobu vášho súhlasu, teda až pokým sa zo zasielania sami neodhlásite. Možnosť odhlásenia sa zo zasielania noviniek je viditeľne dostupná v odkaze („link“) , ktorý je súčasťou každého nami odoslaného „newslettera“. Spravidla sa nachádza na jeho konci.

 

Súbory Cookies

 

Nevyhnutne potrebné cookies

 

Sú také, ktoré umožňujú základné fungovanie webovej stránky, jej bezpečnosť, správu siete a celkovú prístupnosť. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení vo vašom  internetovom prehliadači, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky.

 

Analytické Cookies

 

Pri návšteve našich webových stránok využívame tzv. cookies pre analytiku Google.

Robíme to predovšetkým za účelom neustáleho zlepšovania uživateľského rozhrania.

Toto vnímame v zmysle § 13 ods. 1  písm. f) Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Vaša IP adresa sa zaznamenáva bez výnimky anonymizovane, výlučne v rámci agregovaných dát. Robíme to za účelom merania návštevnosti a ďalších základných ukazovateľov nutných k efektívnemu zobrazeniu a prispôsobeniu stránky používateľom.

Používanie súborov Cookie môžete pochopiteľne vo vašom prehliadači zakázať, aj keď nám tým sťažíte napríklad vylepšovanie webového rozhrania, ktoré je určené práve pre zvýšenie vášho pohodlia (pri prezeraní našich stránok, prípadnej komunikácii).

Bližšie informácie o danej službe a ochrane vašich údajov, pokiaľ ide o o spoločnosť Google, nájdete napríklad na tejto ich stránke: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk

Ide o článok, v ktorom je zhrnutý kompletný prehľad postupov služby Google Analytics (s odkazmi aj na ostatné služby Google), ktorý sa týka osobných údajov.

 

Obsah tretích strán

 

Niekedy sa môže stať, že stránky, alebo články na tejto webovej stránke budú obsahovať tzv. vložený (prelinkovaný) obsah. Môže ísť napríklad o rôzne ilustračné videá, obrázky, články, oznamy a podobne. Tento obsah môže pôsobiť vzhľadom za vaše osobné údaje rovnako, akoby ste navštívil webový priestor tretej strany (ďalej „tretie strany“).

Ode najmä o súbory cookies, prípadne sledovanie a monitorovanie vašej interakcie s vloženým obsahom, napríklad sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste aktívny, resp. prihlásený.

Tieto tretie strany musia mať vlastné podmienky ochrany osobných údajov, pričom sa môžu líšiť od tých našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a potenciálne aktivity týchto tretích strán. Napriek tomu, v prípade, ak máte podozrenie na taký obsah tretích strán, ktorý je v rozpore s predmetnými nariadeniami EÚ, informujte nás prosím o tom.

Na uvedených odkazoch získate prehľad podmienok ochrany osobných údajov a pravidiel používania v rámci tretích strán, ktoré môžu byť použité na našich webových stránkach:

YouTube
Facebook
Google
LinkedIn

 

Zabezpečenie vašich osobných údajov

 

K vašim osobným údajom pristupujeme s maximálnou zodpovednosťou. Za účelom zamedzenia neoprávnenému prístupu k nim, používame primerané opatrenia predovšetkým technického charakteru,ale aj organizačného charakteru, pričom Vaše údaje uchovávame výlučne v elektronickej podobe.

Používame bezpečnostné opatrenia, ktoré sú adekvátne citlivému obsahu vašich osobných údajov, to znamená adekvátne bezpečnostné prekážky v podobe hesiel, alebo prístupu prostredníctvom čítačky odtlačku prsta.

Prijaté bezpečnostné opatrenia pravidelne aktualizujeme.

 

Na čo máte právo

 

Máte právo najmä, spýtať sa, aké údaje o vás spracovávame, v akom rozsahu, za akým účelom, ako dlho a kto k nim má prístup.

Rovnako máte právo požiadať o opravu, alebo výmaz týchto údajov, ktoré o vás spracovávame.

Máte právo požiadať o ukončenie zasielania emailových správ. Môžete sa sami okamžite odhlásiť prostredníctvom odkazu, ktorý sa nachádza v každom emaile, ktorý od nás dostanete.

 

Kam sa môžete obrátiť

 

Pokiaľ si chcete uplatniť vyššie uvedené práva, iné námietky či pripomienky, prípadne nadobudnete presvedčenie, že vaše údaje spracovávame v rozpore s platnými právnymi predpismi, kontaktujte nás.

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad pre ochranu osobných údajov. Pokiaľ nebudete spokojný s riešením vašej námietky, môžete podať sťažnosť priamo tam.